Advokátní kancelář

Advokát Mgr. Jan Drobník zajišťuje tyto činnosti:

právní servis v oboru nemovitostí, stavebního a bytového práva 
zakládání a registrace obchodních společností s kompletním právním servisem 
právní pomoc v oblasti společnostního a družstevního práva 
smlouvy všech typů a druhů s respektováním individuálních potřeb podle každého konkrétního případu 
právní zastupování před soudními a správními orgány 
vymáhání pohledávek 
poradenství a servis v oblasti práva daňového a finančního 
pomoc při zajišťování souvisejících odborných činností - notářské služby, zajišťování znaleckých posudků a dobrozdání ve všech oblastech včetně oceňování majetku, zajišťování služeb auditorů, dražebních služeb, zajišťování překladatelského servisu v oblasti práva - spolupráce s odborníky a kompetentními osobami ve všech uvedených oblastech 
konkurzy a vyrovnání vč. ekonomického poradenství 
právní pomoc v oblasti manželského a rodinného práva 
právní pomoc v oblasti pracovního práva
právní pomoc v trestněprávních věcech včetně obhajoby v trestním řízení 
rešerše, právní rozbory ve všech oborech platného právního řádu 
osvětová činnost v oboru " Právo " formou přednášek, konzultací a seminářů Mgr. Jan Drobník
spolupracující advokát  
tel.: 603 789 364  
e-mail: drobnik@advokatipraha.com